ភាសា

សាលាម៉ែ...

“សាលាម៉ែ” គឺជាសាលាតូចមួយដែលបង្កើតឡើង នៅក្នុងភូមិកក្រាញ់ សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ដែលមានចម្ងាយ ប្រហែល 3.7 km ពីផ្សារចាស់តាមផ្លូវទៅភ្នំក្រោម ទល់មុខ ការ៉ាសសាំងពណ៍លឿង ត្រើយខាងកើត។

តែជាអកុសលពេលកំពុងសាងសង់ទើបតែបាន20%នៃសំណង់អាគារសាលា លោក Jean Goeges MATTI បានមានជម្ងឺ គាត់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសបារាំង ហើយទទួលមរណៈភាពនៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015។

សំណង់មិនត្រូវបានផ្អាកទេ ត្រូវបានបន្តការសាងសង់ដោយអ្នកស្រី រុព្ភ សុចិន្ដា ដោយថវិការផ្ទាល់ខ្លួនរហូតសាលាបានសង់រួចនៅខែ 03/2015។ យើងក៏មានសាលាតូចមួយនេះ ហើយដាក់ឈ្មោះថា “សាលា ម៉ែ” “Sala Mer” និងក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រី រុព្ភ សុចិន្ដា។

Time & Weather

09:51 AM

សកម្មភាព

បុគ្គលិក

Generous